Regulamin przewozów
Codziennie ekspresowe przewozy busami do

Regulamin przewozów

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZÓW BUSAMI I AUTOKARAMI

Przewoźnik firma Trans-expres ul.Montwiłła Mireckiego 7 B, 30-426 Kraków

 

Wykupienie biletu jest potwierdzeniem przyjęcia warunków uczestnictwa

w międzynarodowym przewozie osób realizowanym przez firmę Trans-expres

 

 1. Zakupiony bilet jest ważny na przejazd busami i autokarami , które są podstawiane w zależności od ilości chętnych pasażerów na daną trasę.

 2. Pasażer jest zobowiązany przyjść 15 minut wcześniej przed planowanym odjazdem.

 3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu potrąca się z biletu: do 10 dni –10%, od 9 do 3 dni -50%.

 4. W przypadku z rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 2 dni, nie licząc daty wyjazdu, nie zwracane są żadne koszty za kupiony bilet.

 5. Zmiana terminu wyjazdu jest możliwa do 2 dni przed odjazdem (nie licząc dnia wyjazdu):
  - na inny termin za dopłatą 10 EURO lub na bilet otwarty OPEN za dopłatą 20 EURO
  Wszystkie dopłaty płatne są w EURO lub równowartość w złotych.

 6. Rezerwacja powrotu OPEN jest równoznaczna z zadatowaniem biletu i podlega pkt. 4 i 5 

 7. Bilet z powrotem OPEN ważny jest 6 miesięcy od daty wystawienia zgodnie z relacją.

 8. Przedłużenie ważności o kolejne 6 miesięcy możliwe jest za dopłatą 20 EURO lub równowartość w złotych przed upływem terminu ważności tego biletu.

 9. Nie zwraca się należności za bilet w przypadku odmowy wpuszczenia pasażera do kraju docelowego lub tranzytowego.

 10. W przypadku wykorzystania jednego kierunku jazdy biletu dwukierunkowego, bilet nie podlega zwrotowi.

 11. Zmiana relacji przejazdu na biletach OPEN jest możliwa za dopłatą 30 EURO

 12. Oferujemy zniżki  dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji.

 13. Bilet na przejazd gratisowy przyznawany jest na podstawie „Karty stałego klienta”.

 14. Bilet, na którym została zmieniona data wyjazdu nie podlega zwrotowi.

 15. Bilet wystawiony jest imiennie na pasażera i nie może być przekazywany innej osobie.

 16. Nie wystawia się duplikatów biletów oraz nie zwraca się należności w przypadku zgubienia lub kradzieży.

 17. Pasażerowie w czasie podróży są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków, ale tylko wewnątrz busów i autokarów podczas jazdy.

 18. Nie zabieramy osób nietrzeźwych oraz zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów w busach i autokarach pod groźbą wysadzenia bez zwrotu kosztów za przejazd.

 19. Pierwszeństwo przejazdu mają osoby posiadające wykupiony bilet i potwierdzoną rezerwację miejsca.

 20. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień wynikających z przyczyn losowych : awaria busa lub autokaru oraz trudne warunki drogowe spowodowane złą pogodą lub inne np. objazdy, kolizje, wypadki

 21. Dzieci do 12 roku życia nie mogą podróżować samodzielnie bez opieki osoby pełnoletniej.

 22. Dzieci pomiędzy 12-18 rokiem życia mogą podróżować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

 23. Nie przewozimy w busach i autokarach zwierząt z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych.

 24. Przypadki losowe nie objęte regulaminem rozstrzyga Przewoźnik do 30 dni od daty zdarzenia. Przypadki losowe
  należy szczegółowo uzasadnić i wysłać listem poleconym do siedziby Przewoźnika w Krakowie
 25. Bagaż:

a) każda osoba może bezpłatnie zabrać 2 szt. bagażu o wadze do 20 kg oraz bagaż podręczny 5 kg.

b) na wyjazdy z Polski dodatkowy bagaż można przewozić bezpłatnie.

c) dodatkowy bagaż można zabrać tylko w miarę wolnego miejsca w busie lub autokarze

d) w przypadku pozostawienia bagażu w busie lub autokarze prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

26. Zabrania się przewożenia w bagażu przedmiotów i materiałów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu w transporcie i stwarzać możliwość wyrządzenia szkody lub narazić na niewygodny przejazd innych pasażerów w busie lub autokarze.

27. Przewoźnik nie odpowiada za utracony bagaż , w związku z tym zaleca się pasażerom podpisywanie bagażu oraz

wykupienie dodatkowego ubezpieczenia za bagaż wartościowy.

28. Pozostawione rzeczy w busie mogą być odebrane osobiście lub odesłane za opłatą kurierem na wskazany adres.

29. Wszystkie rzeczy pozostawione w busie, które nie zostana odebrane do 30 dni zostaną zutylizowane

30. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty; bagaż, paczki ,listy i pieniądze przekazane bezpośrednio kierowcy do przewiezienia przez osoby nie będące pasażerami w czasie przewożenia przekazanych i nadanych rzeczy.

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA I WNIOSKI

 

Należy kierować na formularzu do kontaktu na stronie internetowej Przewoźnika w terminie do 7 dni od zaistniałego zdarzenia, a przypadki losowe szczegółowo uzasadnione do 30 dni wysłać listem poleconym na adres Przewoźnika

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG