Klauzula informacyjna
Codziennie ekspresowe przewozy busami do

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:            

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JÓZEF KURASZYŃSKI PROWADZĄCY prowadzący działalność gospodarczą jako PTU "TRANS-EXPRES" z siedzibą ul. Montwiłła Mireckiego 7b, 30-426 Kraków NIP: 679-001-12-18 REGON: 350190854 Tel. +48 12 268-20-84, +48 12 266-35-20, 502 33 23 43, e-mail: ##egotldon.itm#at#vbpxa.rdb##
  2. Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkie uwagi proszę kierować bezpośrednio na kontakt podany w pkt 1)
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu biletu oraz wykonania umowy przewozu na podstawie  art. 6 ust 1 pkt b RODO a jeśli wyraził Pan/Pani zgodę również w celu przesyłania informacji handlowych droga elektroniczną (e-mail,sms) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora Danych w tym kierowcy oraz zleceniobiorcy w zakresie obsługi finansowo-kadrowej i informatycznej serwerów na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż Administratora danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy, dochodzenia roszczeń i nie dłużej niż okresy wymagane przez przepisy szczególne w tym o rachunkowości oraz do czasu odwołania zgody jeśli są na takiej podstawie przetwarzane.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia po wykonaniu umowy lub wycofaniu zgody i w zakresie zbędnym w zkresie wskazanym w Pkt 6), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  niezbędne do zawarcie i wykonania umowy, natomiast w celach przesłania informacji handlowych jest ono całkowicie dobrowolne.